Vítejte na stránkách společnosti SIMEVA s.r.o.

Sociální podnik se zaměřuje na sociální rozměr podnikání a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

Sociální podnik můžete nalézt v kterékoliv oblasti podnikání. Na rozdíl od standardních podniků, které jsou založeny převážně s cílem maximalizace zisku, striktně dodržují etické principy podnikání, včetně principů rovných příležitostí.

Komentáře jsou uzavřeny.