Hlásíme se k principům sociálních podniků.

Společnost SIMEVA s.r.o. byla založena jako sociální podnik, který se přihlásil k principu sociálního podniku.

Zaměřujeme se na podporu vytváření pracovních míst pro naše spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání.

Jednatelky společnosti se podílí na projektu financovaném z OP LZZ s názvem „Máme pro vás práci“, který se přímo soustřeďuje na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenie a snaží se jim pomoci formou přeškolení a následné možnosti zaměstnání v návratu do pracovního prostředí. Základním cílem projektu je, že si klienti vytvoří obvyklé pracovní návyky a tím se zvýší jejich sebevědomí a šance na začlenění zpět do společnosti a na trh práce.

Sociální podnik SIMEVA s.r.o. vytváří ve spolupráci s Úřadem práce Jihomoravského kraje:

 • společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané
 • pracovní místa pro studenty – www.stazepromlade.cz
 • pracovní místa pro absolventy v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let
 • chráněná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby na trhu práce
 • chráněná pracovní místa pro zdravotně hendikepované a osoby s duševním onemocněním schizofrenie na pracovních pozicích:
  • Údržbář nemovitostí
  • Zahradník a péče o zeleň
  • Malíř
  • Zedník
  • Úklid nemovitostí a domácností
 • Cílem činností Sociálního podniku SIMEVA s.r.o. je:
  • nabízet specializační vzdělání
  • pomáhat získat pracovní zkušenosti
  • vytvářet chráněná pracovní místa
 • nabízet služby v podobě:
  • Úklidových prací
  • Údržby budov
  • Údržba zahrad a zeleně
  • Celoroční úklid veřejných prostranství
  • Malířské, zednické a natěračské práce
  • Prodej vypěstovaných květin, keřů a stromků
  • Připravujeme pro Vás také poskytování služeb formou náhradního plnění.
Přesunout se na začátek