O nás

Sociální podnik SIMEVA se k principům sociálního podniku.

 • Společnost SIMEVA s.r.o. je na základě Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. BMA-UZ-412/2021 zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.
 • Na základě této dohody zaměstnáváme více než 51% osob se zdravotním postižením (v našem případě v průměru více než 85% našich zaměstnanců mají přiznanou invaliditu v 1., 2., nebo 3. stupni, někteří naši zaměstnanci mají opatrovníka).
 • Specializujeme se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, především duševním onemocněním schizofrenie a lehká mentální retardace.
 • Nabízíme individuální přístup k zaměstnancům tak, aby pracovní pozice odpovídala jejich zkušenostem a zdravotnímu omezení.
 • Reinvestujeme více než 51% zisku do rozvoje našeho sociálního podniku (vzhledem k tomu, že se stále rozvíjíme, tak je to 100%).
 • Společnost má v čele nezávislý tým manažerů se samostatnými rozhodovacími pravomocemi.
 • Naši zákazníci a dodavatelé jsou především z místní ekonomiky.
 • Při poskytování našich služeb, produktů a zboží dbáme na úspory energií a využití recyklovatelných materiálů.
 • V rámci firemní politiky zaměstnanci ekologicky třídí odpad.

Sociální podnik SIMEVA s.r.o. vytváří:

 • chráněná pracovní místa pro se zdravotním postižením na pracovních pozicích:
  • Údržbář nemovitostí
  • Zahradník a péče o zeleň
  • Malíř
  • Zedník
  • Úklid nemovitostí a domácností
  • Drobné manuální práce
 • společensky účelná pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané
 • pracovní místa pro studenty – www.stazepromlade.cz
 • pracovní místa pro absolventy v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let
 • chráněná pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby na trhu práce

Sociální podnik SIMEVA s.r.o. nabízí služby:

 • Úklidové práce
 • Údržby budov
 • Údržba zahrad a zeleně
 • Celoroční úklid veřejných prostranství
 • Malířské, zednické a natěračské práce
 • Prodej vypěstovaných květin, keřů a stromků
 • Kompletace a dekompletace výrobků
 • Skladování a manipulace
Přesunout se na začátek